Klauzula informacyjna

2018-07-04

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: rozporządzenie RODO), Grzegorz Kądziela prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TOP SERVICE Grzegorz Kądziela, pragnie poinformować, iż:  1. Administratorem danych osobowych jest Grzegorz Kądziela, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TOP SERVICE Grzegorz Kądziela. ul. Hoserów 13, 02-995 Warszawa, tel: +48 22 716 17 00, e-mail: grzegorz@gptruck.pl  2. Twoje dane osobowe pozyskujemy w celu realizacji zamówień lub usług, które dla Ciebie świadczymy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b rozporządzenia RODO.  3. Twoje dane osobowe mogą być przekazane partnerom technologicznym i prawnym, którzy świadczą dla nas usługi w celu właściwego wykonywania działalności gospodarczej, w tym realizacji usług i zleceń na Twoją rzecz (podmioty przetwarzające). W przypadkach prawnie uzasadnionych, dane osobowe są przekazywane organom administracji publicznej.  4. Czas na jaki pozyskujemy Twoje dane, odpowiada okresowi przewidzianemu przez prawo na przechowywanie dokumentacji rachunkowo-księgowej.  5. Masz prawo do żądania od nas dostępu do Twoich danych osobowych, które przetwarzamy. Możesz także żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.  6. Twoje dane osobowe są nam potrzebne do właściwego, zgodne z przepisami prawa wykonywania działalności gospodarczej. Wszystkie dane, jakie nam udostępniasz, pozwalają nam wykonać Twoje zamówienie, a ich nie udzielenie uniemożliwia nam zgodnego z prawem wykonania usługi na Twoją rzecz. Nie zbieramy żadnych danych, które są zbędne z punktu widzenia prowadzonej przez nas działalności.  7. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie uzyskanej zgody, masz prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie.  8. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa urzędu ochrony danych osobowych).                


                                                                                                                                                       Z poważaniem,


                                                                                                                                          Grzegorz Kądziela